สถานีรถไฟฟ้าM12 แยกนวมิน-พหลโยธิน

รายละเอียดงาน

โครงกาสถานีรถไฟฟ้า M12 แยกนวมิน - พหลโยธิน

งานติดตั้งอะลูมิเนียมที่สถานีรถไฟฟ้า โดยทีมช่างมืออาชีพ วินดอส