top of page
  • windosofficial

โครงการพรรณนา

ผลงานการติดตั้งระบบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ที่โครงการ “พรรณนา” เป็นโครงการบ้านเดี่ยวของบริษัทย่อย 'IS AM ARE' (อีสแอมอาร์) มีการติดตั้งในส่วนของประตูหน้าต่างบานเลื่อน ประตูบานเปิด บานกระทุ้ง โดยเลือกใช้อลูมิเนียมสี Mountain Stone#ประตูอลูมิเนียม #หน้าต่างอลูมิเนียม #อลูมิเนียม #ประตูกระจกอลูมิเนียม #ประตูบานเฟี้ยม

#ประตูบานเลื่อน #ซ่อมประตู #ซ่อมหน้าต่าง #ซ่อมประตูหน้าต่างอลูมิเนียม #ซ่อมกระจกประตูหน้าต่าง

ดู 259 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page