top of page
  • windosofficial

โครงการ Eigen Pattanakarn

โครงการ : Eigen Pattanakarn - ไอเจ้นท์ พัฒนาการ ผลงานการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ด้วยระบบ SMS Building ซึ่งประกอบไปด้วย ประตูหน้าต่างบานเลื่อน หน้าต่างบานเปิด บานกระทุ้ง และบานเฟี้ยม อลูมิเนียมเลือกใช้เป็นสี Mountain Stone

#ประตูอลูมิเนียม #หน้าต่างอลูมิเนียม #อลูมิเนียม #ประตูกระจกอลูมิเนียม #ประตูบานเฟี้ยม

#ประตูบานเลื่อน #ซ่อมประตู #ซ่อมหน้าต่าง #ซ่อมประตูหน้าต่างอลูมิเนียม #ซ่อมกระจกประตูหน้าต่าง

ดู 144 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page