top of page
  • windosofficial

โครงการ Eigen Pattanakarn

โครงการ : Eigen Pattanakarn - ไอเจ้นท์ พัฒนาการ ผลงานการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ด้วยระบบ SMS Building ซึ่งประกอบไปด้วย ประตูหน้าต่างบานเลื่อน หน้าต่างบานเปิด บานกระทุ้ง และบานเฟี้ยม อลูมิเนียมเลือกใช้เป็นสี Mountain Stone

ดู 135 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page