ห้างสรรพสินค้า OCEAN COMPLEX ชุมพร

รายละเอียดงาน

โครงการ OCEAN COMPLEX ชุมพร

บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จำกัด

โครงการตั้งอยู่ใน : จังหวัดชุมพร

พื้นที่รวมกว่า 9,000 ตารางเมตร มูลค่า 250 ล้านบาท