top of page

ถ้าเป็นเรื่องประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม

วางใจวินดอส

QUALITY BY DESIGN

Home-Product-windos-01.jpg

Habitual

“Perfect for everyday

living”

ดีไซน์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัว ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจำวัน สำหรับกลุ่มที่พักอาศัย

Home-Product-windos-02.jpg
Home-Product-windos-03.jpg

Panorama

“Open visual scenery to new possibilities”

รองรับทุกดีไซน์อย่างไม่จำกัด สำหรับ ที่พักอาศัย สำนักงาน หรืออาคารร้านค้า ที่ต้องการเปิดมุมมอง ด้วยผนังกระจกขนาดใหญ่

Lineage

“Moving forward innovation”

ผสมผสานระหว่างนวัตกรรม และการออกแบบนำสมัยตอบสนอง ได้มากกว่าในทุกความต้องการ เพื่อที่พักอาศัยระดับไฮเอนด์และอาคารสูง

Home-Product-windos-04.jpg

Unique

“Originally yours”

คุณภาพและความแตกต่างที่เหนือชั้น ด้วยดีไซน์โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำใคร

OUR  VISION

WINDOS เริ่มต้นมาจากกลุ่มคนที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีความรู้โครงสร้างอาคารที่พักอาศัยและอลูมิเนียม ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย สบายใจ มีความสุข ภายใต้ที่พักอาศัยของตน จึงสรรหาและคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับ กระจก ประตู และหน้าต่างอะลูมิเนียมขึ้น โดยเริ่มต้นจากการรับเหมาติดตั้งงานประตูอะลูมิเนียม หน้าต่างอะลูมิเนียม โดยสั่งสมประสบการณ์การจากหน้างานจริงนานกว่า 10  ปี

รวมถึงมีการออกสำรวจตลาด เพื่อนำคำติชมจากผู้ใช้งานจริงมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพได้อย่างสูงสุด จึงได้เข้าหุ้นร่วมกันก่อตั้งเป็นบริษัทขึ้น ภายใต้ชื่อ “WINDOS” ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา เพื่อรองรับงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นงานคุณภาพของอลูมิเนียมที่คุ้มค่ากับราคา “WINDOS” ทำจากอะลูมิเนียมที่มีความหนาทุกชิ้นส่วน แข็งแรง ทนทาน ป้องกันน้ำเข้าได้ 100% (ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และป้องกันการงัดเข้าจากภายนอกได้ 100%

หากท่านต้องการใบเสนอราคา กรอกข้อมูลได้เลยครับ
รูปแบบสถานที่ที่ท่านต้องการให้เสนอราคา
ท่านเกี่ยวข้องกับสถานที่เป็น

Thanks for submitting!

CONTACT US

ติดต่อวินดอส ประตูอะลูมิเนียม หน้าต่างอะ
ติดต่อวินดอส ประตูอะลูมิเนียม หน้าต่างอะ
ติดต่อวินดอส ประตูอะลูมิเนียม หน้าต่างอะ
ติดต่อวินดอส ประตูอะลูมิเนียม หน้าต่างอะ
ติดต่อวินดอส ประตูอะลูมิเนียม หน้าต่างอะ
Contact Support

Thanks for submitting!

WINDOS_LOGO_PUI-02.png

ผลิตและจัดจำหน่าย ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม

บริษัท วินดอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

19/3 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

คลิกที่ภาพเพื่อ Download เอกสาร

Catalog_หน้าปก.jpg

แคตตาล็อค

ปกหน้าคู่มือการติดตั้งอลูมิเนียมและกระจก.jpg

คู่มือติดตั้ง

bottom of page